You are here: Home > Fittings > Tsuba
Sort By:
Page of 2
Danryu Tsuba Tombo Tsuba Unryu Tachi Tsuba Gemonzu Tsuba
Our Price: ¥19,500
Our Price: ¥19,500
Our Price: ¥19,500
Our Price: ¥19,500
Danryu Tsuba Tombo Tsuba Unryu Tachi Tsuba Gemonzu Tsuba
GINNAN TOMOE KASUMI YOKOGUMO MATSU SHIHO NAMAKO
Our Price: ¥18,500
Our Price: ¥18,500
Our Price: ¥18,500
Our Price: ¥18,500
Ginnan Tsuba Tomoe Kasumi Yokogumo Matsu Tsuba Shiho Namako Tsuba
GURIBORI HYOTAN RAI UN SUKASHI ONO DAIMOKU
Our Price: ¥18,500
Our Price: ¥18,500
Our Price: ¥18,500
Our Price: ¥18,500
Guribori Tsuba Hyotan Tsuba Rai Un Sukashi Tsuba Ono Daimoku Tsuba
SANGAKUEN SAKURA SUKASHI NIBIKI SISHI BOTAN
Our Price: ¥18,500
Our Price: ¥18,500
Our Price: ¥18,500
Our Price: ¥18,500
Sangakuen Tsuba Sakura Sukashi  Tsuba Nibiki Tsuba Sishi Botan Tsuba
MATSU TORI SHIKAKU RYU SENSUZASA TAKE SUKASHI
Our Price: ¥18,500
Our Price: ¥18,500
Our Price: ¥18,500
Our Price: ¥18,500
Matsu Tori Tsuba Shikaku Ryu Tsuba Sensuzasa Tsuba Take Sukashi Tsuba
HONOO BONJI CHIDORI NANAKOJI
Our Price: ¥18,500
Our Price: ¥18,500
Our Price: ¥18,500
Our Price: ¥18,500
Honoo Tsuba Bonji Tsuba Chidori Tsuba Nanakoji Tsuba
HYOTAN WASHI YARISUKASHI DOKKOKEN
Our Price: ¥18,500
Our Price: ¥18,500
Our Price: ¥18,500
Our Price: ¥18,500
HYOTAN TSUBA WASHI TSUBA YARISUKASHI TSUBA DOKKOKEN TSUBA
TSURUMAKI AOI MOKKORYU TORI SUKASHI
Our Price: ¥18,500
Our Price: ¥18,500
Our Price: ¥18,500
Sorry, not available.
Our Price: ¥18,500
TSURUMAKI TSUBA KINAI TSUBA MOKKORYU TSUBA TORI SUZASHI
HOSHIKAGO YANAGI HANE UME
Our Price: ¥18,500
Our Price: ¥18,500
Our Price: ¥18,500
Our Price: ¥18,500
HOSHIKAGO TSUBA YANAGI TSUBA HANE TSUBA UME TSUBA
UMEZASA ONIMUSHA UMA MUSHA SAKURA UMA
Our Price: ¥18,500
Our Price: ¥18,500
Our Price: ¥18,500
Our Price: ¥18,500
UMEZASA TSUBA ONIMUSHA TSUBA UMA MUSHA TSUBA SAKURA UMA TSUBA
   
 
Bookmark and Share